Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for køb foretaget på bolind.dk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for forbrugeres køb på Bolind A/S webshop bolind.dk.

 

Aftaleindgåelse

Forbrugeren skal ved hvert køb acceptere salgs- og leveringsbetingelserne for forbrugeres køb på Bolind A/S webshop bolind.dk. Forbrugeren opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver.

Tilbud om salg af produkter gælder kun for forbrugere, der er bosat i Danmark.

Når du handler med bolind.dk, indgås aftaler på dansk.

Du skal være fyldt 18 år for at handle på bolind.dk. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre.

 

Betalingsbetingelser og gebyrer

Prisen for produkterne vist på bolind.dk er inklusiv moms.

Der er fri fragt på ordrer over kr. 1.500,- inkl. moms..

Betaling kan ske ved brug af Dankort, Visa-Dankort, Visa og MobilePay. Ved brug af Visa opkræves der gebyr - størrelsen af gebyret oplyses, inden forbrugeren godkender ordren. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når forbrugeren bestiller med kreditkort, reserveres beløbet på kundens konto.

Betalingen for produkterne fratrækkes først forbrugerens konto, når produkterne er afsendt fra Bolinds eller tredjemands lager.

 

Forudsætninger for salg af produkterne

Levering af varer, der kan sendes med Post Danmark, kan ske alle steder i Danmark, hvor Post Danmark bringer pakker ud, med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Levering af større varer, der sendes med Danske Fragtmænd eller en hvidevaremontør, kan ske i hele Danmark, hvortil der er nem adgang med transportkøretøj - dog undtaget ikke-brofaste øer. Levering sker i dagtimerne på hverdage.

Har forbrugeren bopæl på en ikke-brofast adresse, kan forbrugeren kontakte Bolind med henblik på indgåelse af særlig aftale herom.

Det er endvidere en grundlæggende forudsætning ved køb af en hvidevare med montering, at der på forbrugerens adresse er mulighed for at foretage lovlige tilslutninger til el, vand og afløb, og at monteringen kan foretages uden behov for tilretning eller reparation af disse. Såfremt der, efter den udsendte installatørs vurdering, ikke kan foretages montering på grund af disse forhold, eller andre forhold er til hinder for monteringen, anses montering for foretaget og leveret ved udpakning af produkterne og bortskaffelse af emballagen.

Forbrugeren indestår ved køb af produkterne for, at ovennævnte forhold er på plads, inden Bolind udsender installatør, og skal i det hele taget dække de omkostninger, Bolind måtte have ved forgæves forsøg på levering og montering.

 

Levering og montering

Straks efter at købet af produkterne er foretaget, sender Bolind en ordrebekræftelse til forbrugerens e-mailadresse.

Levering sker til den adresse, som forbrugeren har angivet på sin ordre.

I forbindelse med købet af produkter på bolind.dk skal forbrugeren oplyse et telefonnummer, hvorpå han træffes i dagtimerne, så Bolind efterfølgende kan kontakte forbrugeren med henblik på at aftale dato og tidspunkt for levering og evt. montering af produkterne.

Det er forbrugerens ansvar at være hjemme på det aftalte tidspunkt, samt at sørge for, at der i videst muligt omfang er gjort klar til montering af produkterne. Bolind forbeholder sig retten til at kræve dækning af omkostninger ved forgæves forsøg på levering og montering, der kan tilskrives forbrugerens manglende overholdelse af ovenstående.

Bolind bestræber sig på at kontakte forbrugeren inden for 2-3 hverdage efter købet af produkterne er foretaget. Bolind bestræber sig endvidere på, at levering og evt. montering kan foretages inden for 7 dage efter købet af foretaget, afhængigt af hvad der aftales med forbrugeren. Såfremt Bolind ikke kan levere og montere på den aftalte dag, kontakter Bolind forbrugeren i så god tid som muligt.

 

Fortrydelsesret

Forbrugeren kan fortryde købet af produkterne efter reglerne i forbrugeraftaleloven.

Fortrydelsesretten skal udøves senest 14 dage regnet fra det seneste af disse to tidspunkter:

a) den dag hvor kunden modtager produkterne;

b) den dag hvor kunden modtager ordrebekræftelsen.

 

Hvidevarer med montering

Da et produkt med montering består af både en vare (f.eks. en vaskemaskine) og en serviceydelse (monteringen), gør der sig særlige forhold gældende for udnyttelse af fortrydelsesretten efter at levering/montering er foretaget.

Fortrydes købet af produkterne senest 14 dage efter levering af produkterne, da skal forbrugeren refundere Bolinds omkostninger: 595 kr. inkl. moms per enhed.

Forbrugeren skal endvidere selv sørge for tilbagelevering af produktet til Bolind samt afholde omkostninger forbundet hermed.

Bolind kan tilbyde at afhente produkterne hos kunden (på hverdage i dagtimerne) mod et gebyr på 595 kr. inkl. moms per enhed.

 

Generelt

Forbrugeren skal altid selv sørge for tilbagelevering af produktet til Bolind samt afholde omkostninger forbundet hermed.

Forbrugeren bedes ved udnyttelsen af returretten om at medsende ordrenummer eller kopi af ordrebekræftelsen.

Forbrugeren bærer risikoen for, at produkterne kommer frem i samme stand, som da forbrugeren modtog dem, dvs. i original emballage, uden ridser eller buler osv.

Det bemærkes, at retten til fortrydelse fortabes, såfremt produkterne forinden er anvendt til andet end almindelig undersøgelse, som ville være normal, når man vurderer produkterne i en fysisk forretning. Erstatning for værditab kan forlanges.

Produkterne skal returneres til:

Bolind A/S, Østmarken 6, 2860 Søborg

 

Reklamationsret

Bolind giver i overenstemmelse med købeloven forbrugeren 2 års reklamationsret efter levering. Det betyder, at Bolind vederlagsfrit afhjælper fabrikations- og materialefejl, der er konstateret ved enhedernes normale brug i privat husholdning.

Fejlafhjælpning sker normalt på brugsstedet. Skønnes det nødvendigt at indsende apparatet til værksted, sker indsendelse og returnering omkostnings- og risikofrit for forbrugeren.

Eventuelle fejl eller mangler ved produkterne, skal påberåbes hurtigst muligt efter, at forbrugeren har opdaget fejlen eller manglen. Forbrugeren skal kunne dokumentere, at produkterne er købt af Bolind på beboertilbud.dk.

Følgende er ikke omfattet af reklamationsretten

Afhjælpning af fejl eller mangler, der skyldes et eller flere af nedenstående punkter, er ikke omfattet af reklamationsretten:

- uhensigtsmæssig behandling,

- misbrug,

- fejlbetjening,

- ændring af enhederne ud over hvad brugsanvisningen anviser,

- fejl i forsyningsnettet (herunder sikringer) eller andre installationer i huset, hvortil enhederne er tilsluttet, eller

- fejl, der kunne have været afhjulpet på baggrund af brugsanvisningen.

 

Oplysningspligt

Aftaler (købsordrer) opbevares af Bolind i 5 år.

 

Persondatapolitik og beskyttelse af personlige oplysninger

Bolind.dk og Bolind behandler oplysninger om forbrugeren med det formål at tilbyde produkter indenfor hvidevarer,

Første gang, der købes en vare på bolind.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres er: navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mail og boligform. Bolind.dk registrerer desuden en alternativ leveringsadresse, hvis forbrugeren indtaster en sådan i forbindelse med købet.

Oplysningerne opbevares i minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i fem år.

Oplysninger om forbrugerens personhenførbare oplysninger videregives kun til de installatører der udfører monteringen på Bolinds vegne. Bolind bruger forskellige installatører til montering i Danmark. Forbrugeren kan altid ved henvendelse til Bolind få oplyst, hvilken installatør der har fået udleveret forbrugerens oplysninger. Installatøren må ikke videregive forbrugerens oplysninger til tredjemand.

Bolind bruger såkaldte cookies på bolind.dk for at optimere forbrugerens udnyttelse og oplevelse af hjemmesiden. Første gang forbrugeren besøger bolind.dk, vil forbrugeren blive spurgt om brugen af cookies kan accepteres. Det er frivilligt om cookies accepteres. Accept af cookies kan altid efterfølgende nemt og omkostningsfrit fravælges.

Såfremt forbrugeren har spørgsmål vedrørende registreringer, eller ønsker at få oplysninger slettet eller korrigeret, kan det ske henvendelse til beboersalg@bolind.dk.

 

Markedsføring

Bolind.dk udsender et elektronisk nyhedsbrev maks. 1 gang om ugen. Nyhedsbrevet udsendes kun til de brugere, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet på bolind.dk.dk. Modtagere af nyhedsbrevet kan til enhver tid afmelde sig igen via Bolind.dk eller ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet.

 

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem Bolind og forbrugeren skal afgøres ved retten i København efter dansk ret.

Gå til toppen